Veldu síðu
Veldu síðu
Fréttir forsíða

02.11.2017  Samruni verðbréfa- og fjárfestingarsjóða

Stjórnir Rekstrarfélags Virðingar hf., kt. 531109-2790 og Júpíter rekstrarfélags hf., kt. 520506-1010, hafa tekið ákvörðun um samruna eftirfarandi sjóða Rekstrarfélags Virðingar hf. við eftirfarandi sjóði Júpíter rekstrarfélags hf.:

– Verðbréfasjóðurinn Virðing Ríkisbréf – langur, kt. 470110-9960 og verðbréfasjóðurinn Ríkisskuldabréfasjóður, kt. 591108-9990.

– Fjárfestingarsjóðurinn Virðing – Íslensk hlutabréf, kt. 691211-9830 og fjárfestingarsjóðurinn Júpíter – Innlend hlutabréf, kt. 570112-9960.

– Fjárfestingarsjóðurinn Virðing – lausafjársjóður, kt. 681013-9970 og fjárfestingarsjóðurinn Júpíter – Lausafjársjóður, kt. 570413-9960.

– Fjárfestingarsjóðurinn Virðing – Verðbréfaval A, kt. 590214-9730 og fjárfestingarsjóðurinn Eignaleið I – Skuldabréfasafn, kt. 630713-9940.

– Fjárfestingarsjóðurinn Virðing – Verðbréfaval B, kt. 590214-9650 og fjárfestingarsjóðurinn Eignaleið II – Varfærið safn, kt. 630713-9860.

– Fjárfestingarsjóðurinn Virðing – Verðbréfaval C, kt. 590214-9570 og fjárfestingarsjóðurinn Eignaleið III – Blandað safn, kt. 630713-9780.

Fjármálaeftirlitið hefur veitt samþykki fyrir samruna sjóðanna sem mun eiga sér stað þann 11. desember 2017. Hlutdeildarskírteinishöfum er bent á að þeir sem ekki eru samþykkir samrunanum geta krafist innlausnar á allri eignarhlutdeild sinni í sjóðunum samkvæmt þeim skilmálum sem gilda samkvæmt reglum viðkomandi sjóðs um innlausn allt þar til fimm virkum dögum fyrir gildistöku samrunans, eða til 3. desember 2017.
Nánari upplýsingar veita starfsmenn eignastýringar Virðingar hf. í síma 585 6500 eða á netfanginu eignastyring@virding.is.

 


8.6.2015  Ákvörðun um viðskipti með hlutdeildarskírteini

Rekstrarfélag Virðingar hefur tekið ákvörðun um að opna aftur fyrir viðskipti með hlutdeildarskírteini í sjóðum félagsins.

Þeir sjóðir sem um ræðir eru eftirfarandi:

 

Virðing-Íslensk hlutabréf

Virðing Ríkisbréf-Stuttur

Virðing Ríkisbréf-langur

Virðing lausafjársjóður

Virðing – Verðbréfaval A

Virðing – Verðbréfaval B

Virðing – Verðbréfaval C

 

Er þessi ákvörðun tekin í kjölfar þess að Fjármálaeftirlitið hefur heimilað á ný viðskipti með fjármálagerninga sem lokað var fyrir viðskipti með í morgun.

Frestunin var í gildi frá kl. 09:20 – 14.10 þann 8. júní 2015 til 14.10.  Frestunin var almenn og tók til allra hlutdeildarskírteina sjóðanna.